MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017

No: 21, Dated: Jan 11, 2018

MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

No: 15, Dated: Jan 08, 2018

MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2017

No: 12, Dated: Jan 06, 2018

MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

No: 13, Dated: Jan 06, 2018

MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2017

No: 685, Dated: Dec 22, 2017

  MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2017

No: 659, Dated: Dec 05, 2017

  MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

Madhya Pradesh Co-operative Society (Amendment) Bill, 2017 - 04/12/2017

No: 651, Dated: Dec 04, 2017

  Madhya Pradesh Co-operative Society (Amendment) Bill, 2017 - 04/12/2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

CRIMINAL LAW (MADHYA PRADESH AMENDMENT) BILL, 2017

No: 652, Dated: Dec 04, 2017

  CRIMINAL LAW (MADHYA PRADESH AMENDMENT) BILL, 2017  Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2017

No: 656, Dated: Dec 04, 2017

  MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH NIJI VIDYALAYA (FEES TATHA SAMBANDHIT VISHAYON KA VINIYAMAN) VIDHEYAK, 2017

No: 653, Dated: Dec 04, 2017

  MADHYA PRADESH NIJI VIDYALAYA (FEES TATHA SAMBANDHIT VISHAYON KA VINIYAMAN) VIDHEYAK, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2017

No: 654, Dated: Dec 04, 2017

  MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH SAHAYATA UPKRAM (VISHESH UPABANDH) NIRSAN VIDHEYAK, 2017

No: 655, Dated: Dec 04, 2017

  MADHYA PRADESH SAHAYATA UPKRAM (VISHESH UPABANDH) NIRSAN VIDHEYAK, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2017

No: 657, Dated: Dec 04, 2017

  MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN VIDHEYAK, 2017

No: 658, Dated: Dec 04, 2017

  MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) DWITIYA SANSHODHAN VIDHEYAK, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2017

No: 642, Dated: Nov 30, 2017

  मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

दण्‍ड विधि ( मध्‍यप्रदेश संशोधन ) विधेयक,2017

No: 643, Dated: Nov 30, 2017

  दण्‍ड विधि ( मध्‍यप्रदेश संशोधन ) विधेयक,2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

मध्‍यप्रदेश निजी विधालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक,2017

No: 644, Dated: Nov 30, 2017

  मध्‍यप्रदेश निजी विधालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक,2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

मध्‍यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2017

No: 645, Dated: Nov 30, 2017

  मध्‍यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

मध्‍यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) विधेयक, 2017

No: 646, Dated: Nov 30, 2017

  मध्‍यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) विधेयक, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)

मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्‍यकरण) विधेयक, 2017

No: 647, Dated: Nov 30, 2017

  मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्‍यकरण) विधेयक, 2017 Full Document

State: Madhya Pradesh (MP)